Verder na pesten

Verder na pesten

PeetPeet helpt je verder na pesten.

Merk je als ouder dat je kind opeens minder zelfvertrouwen heeft, ineens ander gedrag gaat vertonen, niet meer naar school wil, slecht slaapt of klaagt over buikpijn, niet lekker in het vel zit, dan kan er meer aan de hand zijn (dit geldt ook voor volwassenen). Samen kunnen we naar de mogelijke oorzaak gaan zoeken. Deze oorzaak kan een gebrek aan weerbaarheid, faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen, een verliessituatie of pesten zijn.

Door middel van gesprekken waarin de innerlijke kracht van de cliënt wordt aangesproken zijn er verbazingwekkende resultaten te bereiken. Middels een combinatie van onderdelen uit de STA STERK trainingen (individueel of in groepsverband), STEVIGE STAP trainingen, faalangsttrainingen, weerbaarheids- en assertiviteitstrainingen en een groot gedeelte counseling is er al na enkele bijeenkomsten een positieve gedragsverandering zichtbaar.

STA STERK en OMGAAN MET ELKAAR van de Stichting Omgaan met Pesten zijn beiden beoordeeld als goed onderbouwd door het NJI en opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies! Ook staan deze trainingen, als programma voor scholen,  op de lijst van veelbelovende anti-pest programma’s in de Rapportage van de commissie voor het Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Daarnaast geef ik ouderavonden, lezingen, workshops, etc. voor leerlingen, ouders en beroepskrachten m.b.t. weerbaarheid, assertiviteit, pesten,digitaal pesten, groepsvorming enz.

In de volgende pdf-s leest u meer over de Sta Sterk training, Digitaal pesten, Met een stevige stap de brugklas in, Themabijeenkomsten voor ouders en Workshops voor professionals. Klik op de link om de pdf te openen.

Je kunt altijd vrijblijvend bij me terecht voor een persoonlijk gesprek.

Kijk voor meer informatie op www.omgaanmetpesten.nl

logo_st_omp_vierkant2