Over Petra

Over Petra

PeetPeet is Petra Janssen.

Mijn naam is Petra Janssen. Mijn praktijk heeft de naam PeetPeet. De naam is een afleiding van mijn eigen naam: Petra, die veelal wordt afgekort tot Peet én van TomTom: een hulpmiddel om richting te geven en de juiste weg te vinden.

Ik ben altijd erg geïnteresseerd geweest in mensen, jong en oud. Ik vind het fijn om in gesprek te gaan over de keuzes die ze maken in hun leven en hoe ze tot deze keuzes gekomen zijn. Ik vind het belangrijk dat mensen zich veilig en gelukkig voelen en wil hen hierbij zoveel mogelijk in ondersteunen als ze dit zelf willen. Dit is de reden dat ik mezelf ben gaan verdiepen in wat mensen beweegt om bepaalde keuzes te maken en te ondersteunen om weer grip te krijgen op het leven.

Ik ben werkzaam als verpleegkundige en heb hier veel levenservaring opgedaan met name in de stervens-, rouw- en verliesbegeleiding en omgaan met tegenslag. Naast mijn werk ben ik in 2009 gestart met een erkende HBO-opleiding Psychologie en Communicatie tot coach, counselor, stressmanager en conflictbemiddelaar bij Psychodidact. Deze opleiding heb ik in 2013 afgerond. Hierna heb ik nog een aantal bijscholingen gevolgd en hieruit heb ik mijn eigen visie en werkwijze gevormd. Dit alles heeft geleid tot het ontstaan van mijn praktijk PeetPeet. Ik wil mensen helpen door naar ze te luisteren. Ze een nieuwe richting te laten inslaan. Het verleden te accepteren en verder te kunnen groeien. Het worstelen met problemen te laten stoppen en het leven opnieuw te gaan beleven.

In mijn praktijk kom ik regelmatig mensen tegen die nog steeds hinder ondervinden in het dagelijkse leven omdat ze in het verleden zijn gepest. Vandaar dat ik ben gestart met een opleiding bij de stichting “Omgaan met Pesten”. Dit is een door het ministerie erkende opleiding om de pestproblematiek in de wereld aan te pakken door middel van voorlichtingen, ‘Sta Sterk’-trainingen, diverse anti-pestprojecten en ook de ‘Stevige Stap’-training voor aankomende brugklassers zowel individueel als in groepen.

home_2

Basis CMYK