Home

Welkom bij PeetPeet – Coaching en Counseling

PeetPeet helpt je verder na ..

verlies

Rouw ontstaat als reactie op het verlies van een situatie of iemand die een grote betekenis had in het leven van de nabestaande. Denk hierbij niet alleen aan verlies na sterven, maar ook aan verlies van gezondheid, werk, levensperspectief of verlies door scheiding.

pesten

Het wordt lastig als je je anders gaat gedragen dan je zou willen, doordat je bijvoorbeeld niet durft aan te geven wat je grenzen zijn, je bang bent dat je anders niet meer mee telt, of door de druk die de groep op je uitoefent. Dit kan veel onverklaarbare geestelijke en lichamelijke klachten veroorzaken.

Gelukkig is er veel (media)aandacht voor het signaleren, vóórkomen en aanpakken van het pestprobleem. Vanuit de overheid wordt hard gewerkt om op alle scholen in Nederland een anti-pestbeleid te realiseren. Vanuit mijn deskundigheid en expertise sta ik hier volledig achter.  

tegenslag

Je zit lekker in je vel, je voelt je goed en dan gebeurt er iets in je leven waardoor al het vertrouwde wegvalt en je voor keuzes komt te staan. Momenten waarin je even niet meer weet waar jouw eigen kracht en richtingsgevoel gebleven is. Of je kampt met gevoelens van vermoeidheid, frustratie of vertwijfeling. Je loopt tegen je eigen grenzen aan.

PeetPeet helpt om weer grip te krijgen op je leven.

Coaching & Counseling

PeetPeet helpt je graag verder. Dit kan na een vrijblijvend intakegesprek in mijn praktijkruimte, bij je thuis, wandelend in de natuur, op school of in een “jongeren”-honk. Tijdens deze intake maken we samen afspraken over het vervolgtraject en worden deze afspraken vastgelegd.

Een voorwaarde voor het voeren van een gelijkwaardig coachings- of counselingsgesprek is wederzijds vertrouwen. Daarom bied ik je een gratis intakegesprek aan van een half uur, waarna je in alle vrijheid kunt besluiten of je verder wilt.  Uiteraard staat het je ook vrij om telefonisch of per email meer informatie op te vragen.

Counseling is een laagdrempelige vorm van psychosociale hulpverlening voor iedereen die voor korte (of langere) tijd een steuntje in de rug kan gebruiken. Als counselor leer ik je, via gesprekken, om vanuit eigen kracht verder te kunnen. De gesprekken zijn erop gericht je te stimuleren zelf aan te geven hoe je je situatie beleeft en waar je naartoe wilt. Counseling is bestemd voor emotioneel gezonde mensen die door verschillende omstandigheden uit balans zijn geraakt. Als counselor heb ik beroepsgeheim, alles wat besproken wordt blijft dus tussen jou en mij.